Her er en oversigt over klubbens aktiviteter:

Klubbens en række forskellige aktiviteter, både faste og ad.hoc aktiviteter.
De største aktiviteter er følgende:

Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup området --> klik her

Genbrugsbutik og loppemarked (facebookside) --> klik her

Herudover har klubben aktiviteter ved dyrskuet i Aulum, klipning af fyrretoppe og pyntegrønt, julekalendersalg (pt. "udliciteret" til FDF og spejdere i lokalområdet), samt andre aktuelle aktiviteter.