Støtte til foreninger og organisationer mv. (hovedoversigt)

Klubben støtter er række forskellige foreninger og organisationer, som falder ind under klubbens formål. Der ydes ikke støtte til dækning af private udgifter.
Støttens størrelse svinger meget fra år til år og afhænger af antal ansøgninger og de ansøgte beløbs størrelse.

Formål 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19
Lokalt arbejde 74.000 49.000 37.000 61.000 247.000
Nationalt arbejde 66.000 28.000 25.000 51.000 32.000
Internationalt arbejde 85.000 79.000 73.000 63.000 71.000
Fadderskaber 23.000 23.000 23.000 22.000 40.000
I alt 248.000 179.000 158.000 197.000 390.000