Støtte til foreninger og organisationer mv. (hovedoversigt)

Klubben støtter er række forskellige foreninger og organisationer, som falder ind under klubbens formål. Der ydes ikke støtte til dækning af private udgifter.
Støttens størrelse svinger fra år til år og afhænger af antal ansøgninger og de ansøgte beløbs størrelse.

Formål 2023/24 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20
Lokalt arbejde 64.000 74.000 49.000 37.000 61.000
Nationalt arbejde 40.000 66.000 28.000 25.000 51.000
Internationalt arbejde 125.000 85.000 79.000 73.000 63.000
Fadderskaber 31.000 23.000 23.000 23.000 22.000
I alt 260.000 248.000 179.000 158.000 197.000