Klubbens formål

Klubbens formålsparagraffer følger lovene for Y´s Men Region Danmark og er følgende:

  1. At fungere primært som tjenesteklubber for KFUM og K.
  2. At støtte andet værdifuldt organisationsarbejde.
  3. At opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholde sig fra partipolitisk stillingtagen.
  4. At holde medlemmerne informerede og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggende.
  5. At dyrke godt kammeratskab.
  6. At støtte internationale-, area- og regionale projekter i bevægelsen.