Ansøgning om støtte fra klubben

Foreninger og organisationer m.fl., som ønsker at søge om økonomisk eller anden støtte fra Aulum Y's Men's Club, skal indsende ansøgning til præsidiet - normalt til præsidenten (adresse: klik her).

 

Af ansøgningen skal bl.a. fremgå følgende:

  • Hvem der søger (forening/organisation og kontaktperson)
  • Hvad der søges støtte til, projekt eller lign.
  • Det ansøgte beløbs størrelse
  • Projektets samlede udgifter - gerne vedlagt budget og tidsplan

 

Præsidiet vil herefter behandle ansøgningen, og der vil blive udsendt svar, efter at ansøgningen med præsidiets indstilling er godkendt af klubben.