Klubben ledelse

Klubben ledes af præsidiet, som består af 5 personer valgt af klubbens medlemmer. Posterne i præsidiet er 2-årige, dog sidder præsidenten i præsidiet i 3 år, idet han det første år er vicepræsident, det andet år præsident og det 3. år past-præsident.

Klubåret går fra 1. juli - 30. juni det følgende år.

I klubåret 2023/24 består præsidiet af følgende personer:

Præsident:  Jens Christian Jensen - tlf. 3097 6868 - E-mail
Vicepræsident:  Kent Tang Andersen - tlf. 2133 1347 - E-mail
Past præsident:  Finn Bach - tlf. 2027 6538 - E-mail
Skatmester:  Erik Mortensen  -  tlf. 2725 1078  -  E-mail
Sekretær:  Aage Mikkelsen - tlf. 2482 9795 - E-mail

 

Udvalg

Alle klubmedlemmer er med i forskellige udvalg, der varetager konkrete opgaver.
I øjeblikket er der udover præsidiet følgende udvalg: 

  1. Programudvalg
  2. Fest- og Turudvalg
  3. World Outlook og Lokalhåndbog
  4. Kontakt- og Medlemsudvalg
  5. Aktivitetsudvalg
  6. Arbejdsudvalg