Nyhed

Aulum Y’s Men’s Club har uddelt næsten en kvart million til velgørenhed

Præsidiet i klubåret 2023-24, fra venstre: Finn Bach (past præsident), Aage Mikkelsen (sekretær), Erik Mortensen (skatmester), Kent Tang Andersen (vicepræsident) og Jens Christian Jensen (præsident)

Ved Aulum Y’s Men’s Clubs generalforsamling den 7. juni 2023 kunne præsident Finn Bach se tilbage på endnu et travlt klubår med mange aktiviteter og stigende indtægter.

Købmandsgårdens genbrugsbutik, som netop har fejret jubilæum, er nu klubbens største økonomiske aktiv, men også Lokalhåndbogen, som udkommer og uddeleles til alle husstande i december måned, giver fortsat et betydeligt overskud. Herudover har klubben indtægter fra aktiviteter ved dyrskuet, salg af fyrretoppe og pyntegrønt samt julekalenderen.

I alt har klubben i det forløbne klubår kunnet uddele næsten 250.000 kr. til velgørende formål. Støtten er givet til lokale foreninger indenfor bl.a. FDF, KFUM-spejdere og KFUM&KFUK, samt en række andre velgørende foreninger og institutioner lokalt, på landsplan og internationalt – herunder bl.a. Ukraine, jordskælvsofre i Syrien og Tyrkiet, samt Læger uden Grænser.

Efter generalforsamlingen var der præsidieoverdragelse, hvor der blev sagt tak til de 2 afgående og velkommen til de 2 nye præsidiemedlemmer. Klubben har i alt 35 medlemmer, og ny præsident er Jens Christian Jensen.

Tilbage til nyhedslisten